Ontstoken tandvlees

Ontstoken tandvlees

Wat is ontstoken tandvlees?
Door een slechte mondhygiëne en dus veel tandplak, kan het tandvlees ontstoken raken. In het tandplak (op de overgang van tandvlees naar tandoppervlak) zitten namelijk bacteriën die het tandvlees aantasten. Kenmerkend voor ontstoken tandvlees is dat het rood en gezwollen is. Daarnaast kan het tandvlees sneller bloeden en is er kans op een vieze smaak in de mond of slechte adem. Het doet zelden pijn, maar het kan wel gevoelig zijn als u het aanraakt. De ontsteking kan zich in de hele mond voordoen, maar ook plaatselijk tussen bijvoorbeeld twee kiezen. Een beginnende tandvleesontsteking noemt met gingivitis.

    
gezond tandvlees ontstoken tandvlees

Waarom wordt ontstoken tandvlees behandeld?
Niet verwijderde tandplak kan hard worden en verkalken tot tandsteen. Aan tandsteen hecht zich makkelijk weer nieuwe plak. Hierdoor raakt het tandvlees steeds meer ontstoken. Het kan na verloop van tijd zelfs langs de tandwortel zich uitbreiden. Hierbij wordt het kaakbot afgebroken en kan de tand of kies los komen te staan. Dit beloop van de tandvleesontsteking noemt men parodontitis. Om dit te voorkomen of te genezen, wordt door de tandarts of mondhygiënist de behandeling uitgevoerd.

Hoe wordt ontstoken tandvlees behandeld?
Afhankelijk van de ernst van de ontsteking (gingivitis of parodontitis) wordt de juiste therapie gekozen. In geval van gingivitis kan een mondhygiëne instructie en oppervlakkig tandsteen verwijderen genoeg zijn.

In het geval dat er sprake is van parodontitis, wordt er vaak gekozen voor een intensief en langdurig behandeltraject. De ontsteking zal niet binnen 1 of 2 weken over zijn. Een goede motivatie van de patiënt is dan ook een vereiste. Dit behandeltraject bestaat uit: een initiële grondige reiniging, mondhygiëne instructie en herbeoordeling na 3 maanden. De periode van 3 maanden wordt in acht genomen om het tandvlees de tijd te geven om te herstellen en te zien of de patiënt de mondhygiëne instructie opvolgt. Na deze periode worden eventuele overgebleven ontstekingen verder behandeld door middel van bijvoorbeeld: opnieuw reinigen, antibiotica of chirurgische reiniging.

Wordt ontstoken tandvlees alleen veroorzaakt door een slechte mondhygiëne?
De belangrijkste oorzaak van ontstoken tandvlees is een slechte mondhygiëne. Daarnaast spelen ook andere factoren een rol. Zo’n andere belangrijke factor is roken bijvoorbeeld. Roken zorgt ervoor dat  het tandvlees slechter herstelt van de ontsteking. 

Geeft de behandeling van ontstoken tandvlees (na)pijn?
De behandeling van ontstoken tandvlees is over het algemeen gevoelig, maar vaak is verdoving niet nodig. Indien het weldegelijk zeer doet, wordt er natuurlijk wel verdoofd als de patiënt dat wenst.

Over het algemeen valt het mee met de napijn. Het tandvlees kan wel enige tijd gevoelig aanvoelen.