Kroon- en brug werken

Kroon- en brugwerk

Wat is kroon- en brugwerk?
Kronen en bruggen zijn bedoeld als duurzame vervangingen van tanden of kiezen. Ze benaderen de oorspronkelijke vorm en functie zoveel mogelijk. Een behandeling voor een kroon of brug is ingewikkelder dan voor een gewone vulling. De patiënt zal dan ook enkele keren bij de tandarts moeten terugkomen.

Wanneer kan een kroon nodig zijn?
1. Er is onvoldoende houvast voor een vulling. Door tandbederf kan een groot deel van de tand of kies verloren zijn gegaan.

2. Verbeteren van het uiterlijk. Meestal gaat het daarbij om verkleurde en/of slecht gevormde tanden of kiezen die voor in de mond staan.

Wanneer kan een brug nodig zijn?
Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen. Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Dat zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies. Een brug bestaat uit twee of meer kronen die op pijlers passen en een brugtussendeel, ook wel ‘dummy’ genoemd. Deze bestaat uit één of meer kunsttanden en/of kiezen die op de plaats van de open ruimte komen. Voor een brug kan gekozen worden in de volgende gevallen:

1. Om beter te kunnen kauwen
2. Verbetering van het uiterlijk
3. Om te voorkomen dat tanden en kiezen scheef gaan staan en/of gaan uitgroeien.

 

Hoe wordt een kroon of brug gemaakt?
De tand(en) worden eerst door de tandarts (vaak onder verdoving) omslepen met de boor om de juiste preparatie (ook pijler of stomp genoemd) te verkrijgen. Vervolgens wordt deze preparatie afgedrukt door middel van een afdruklepel met een rubberachtige massa in de mond. De tandtechnieker ververvaardigt vervolgens de kroon of brug. Uiteindelijk plaatst de tandarts de kroon of brug op de stomp door middel van een speciaal cement. 

Geeft de behandeling door middel van kronen of bruggen (na)pijn?
Na plaatsing kan een tand of kies die van een kroon of een brug is voorzien soms gevoelig zijn. Dit is meestal tijdelijk. Raadpleeg de tandarts als de gevoeligheid aanhoudt of heviger wordt.