Veel gestelde vragen

Voor veel gestelde vragen, kunt u op een onderwerp hieronder klikken.

Mocht u nog overige vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met ons.

U wordt vriendelijk verzocht bij uw eerste bezoek 10 min. van tevoren aanwezig te zijn, om de inschrijving compleet te maken en een gezondheidsvragenlijst in te vullen. Om de inschrijving compleet te maken, vragen wij altijd naar uw verzekeringspas en identiteitsbewijs of paspoort. Graag ontvangen wij het dossier van uw vorige tandarts met de recente foto’s. Nadat u kennis hebt gemaakt met uw tandarts en er een mondonderzoek is gebeurd, zijn er vaak aanvullende foto’s nodig. Het betreft een rôntgenfoto van de gehele kaak (orthopantomogram), om alle tanden en kiezen zichtbaar te maken. Daarnaast worden er in de meeste gevallen gedetailleerdere röntgenfoto’s van de kiezen (bitewings) gemaakt. Ook kunnen er wortelpuntfoto’s worden gemaakt om de staat van de kiezen te kunnen beoordelen. Tijdens het eerste bezoek zal aan de hand van de door u ingevulde vragenlijsten, uw wensen en verwachtingen worden besproken. Ook de medische vragenlijst zal worden doorgenomen. Op basis van het mondonderzoek en de röntgenfoto’s zullen wij u informeren over de toestand van uw gebit.  Samen met uw wensen wordt aan de hand van de verkregen informatie een behandelplan opgesteld. Van dit behandelplan krijgt u een begroting mee. Met deze begroting kunt u zelf nagaan wat u evt. terugkrijgt van de verzekering. Voor de intake kunnen de volgende verrichtingencodes aan u berekend worden: – C11 – Intake Consult – C28 – Uitgebreid onderzoek (indien het behandelplan gecompliceerder is) – X10 – Kleine röntgenfoto – X21 – Orthopantomogram Zie de tarievenpagina voor de kosten hiervan. Indien u 18 jaar of ouder bent, dient u direct aan de balie af te rekenen per pin gedurende de eerste 6 maanden vanaf de intake. U krijgt de rekening mee naar huis, deze kunt u indienen bij uw verzekering.
  • Het afzeggen van een afspraak dient uiterlijk 1 werkdag (24 uur) van te voren aan ons doorgegeven te worden.
  • Het afzeggen en/of verplaatsen van een afspraak kan uitsluitend telefonisch.
  • Bij het niet nakomen van een afspraak zonder bericht of het niet tijdig afzeggen wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
  • Afspraken voor maandag dienen uiterlijk vrijdag vóór 16.30 uur afgezegd of verplaatst te worden.
  • In het weekend worden afmeldingen niet verwerkt. 

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens de behandeling hebben plaatsgevonden. Elke prestatie is gekoppeld aan een code en bijbehorend tarief, welke vastgesteld
zijn door de overheid. 

Indien u 18 jaar of ouder bent, dient u direct aan de balie af te rekenen per pin de eerste 6 maanden vanaf de intake. U krijgt de rekening mee naar huis, deze kunt u indienen bij uw verzekering. 

Als u meer informatie wilt hebben over de prestaties en bijbehorende
codes en vergoedingen, kunt u op de website van allesoverhetgebit.nl veel antwoorden op uw vragen vinden. 

Infomedics verzorgt voor ons de factoring. Bij vragen over uw rekening en/of betaling kunt u bij hen terecht:
– openingstijden: 09:00-17:00
– telefonisch: 036-2031900 (lokaal tarief)
– of per e-mail: rekening@infomedics.nl 

Mocht er toch nog iets niet duidelijk zijn, vraag het ons gerust!

Bij de meeste behandelingen die wij doen, kan er interactie optreden met aanwezige aandoeningen of medicaties die u gebruikt. Om deze reden, maar ook voor de veiligheid van de behandelaar, is het van belang dat we de recente, medische gegevens hebben. Wij verzoeken u dan ook om elke verandering in uw gezondheid (zoals zwangerschap, medicijn gebruik, hart- en vaatziektes, infecties, etc.) te melden. 

De tarieven zijn vanaf 1 januari 2013 weer landelijk bepaald door de overheid. U kunt hier terecht voor een overzicht van de huidige tarieven.

Houd rekening mee dat indien u 18 jaar of ouder bent, u aan de balie direct moet betalen per pin de eerste 6 maanden vanaf de intake. De rekening krijgt u mee, deze kunt u indienen bij de verzekering.  

Uw gegevens worden niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met medeweten van de patiënt. Enkel in het geval dat uw huisarts of een (tandarts)specialist informatie nodig heeft voor medisch onderzoek, wordt deze doorgestuurd. Al uw gegevens worden volgens de wettelijke bepalingen bewaard. Voor meer informatie kunt u onze privacyverklaring hieronder downloaden.

Download hier de privacyverklaring >>>

In onze praktijk doen alle medewerkers er alles aan om u zo goed mogelijk te behandelen. Ondanks dat kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling of de manier waarop wij u hebben geïnformeerd.
Wij vinden het belangrijk om uw mening te horen. Als u een klacht heeft, bespreek dit dan ook met ons, om zo samen tot een goede oplossing te komen. 

Mocht u na een gesprek met ons toch nog ontevreden zijn over onze zorgverlening, dan kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt TIP, (tel: 0900 20 25 012, € 0,15 per minuut). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van tandartsen, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).
De TIP-medewerker kan u hierin verder adviseren.