Huisregels

Huisregels

Om een optimale en goede sfeer binnen onze praktijk te garanderen, hanteren wij de onderstaande huisregels. Wij verzoeken u vriendelijk om deze regels te respecteren.

  • Tijdens uw bezoek vragen wij u om: uw ID- kaart of paspoort, verzekeringspas en afsprakenkaart mee te nemen en 5 min. voor uw afspraak in de praktijk aanwezig te zijn.

  • Wanneer uw adresgegevens, medicatiegebruik, gezondheidstoestand of verzekeringsgegevens zijn gewijzigd, dient u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

  • Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u ons tot 24 uur voor de afspraak hiervan op de hoogte te stellen. Bij het eerste verzuim zonder berichtgeving, brengen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening (€50,- per 15 min). Bij het tweede verzuim zonder berichtgeving, zijn wij genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen, waarbij bovendien de eventueel geplande afspraken worden geannuleerd. Bij het derde verzuim, zonder berichtgeving, zijn wij genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen en u te verwijderen uit ons patiëntenbestand.

  • Betaling van de rekeningen kan uitsluitend via de factoringmaatschappij Infomedics. Patiënten die in het buitenland wonen, dienen contant te betalen.

  • Het is verboden te roken en huisdieren mee te nemen.

  • In onze praktijk accepteren we geen verbaal of fysiek agressief gedrag. Patiënten die zich hieraan schuldig maken, zullen uit ons patiëntenbestand worden verwijderd. Bovendien zal hun de toegang tot de praktijk worden ontzegd.

  • Patiënten die zich schuldig maken aan het vernielen/beschadigen van eigendommen van de praktijk, zullen wij aansprakelijk stellen. De kosten van de schade zullen wij op hen of hun wettelijke vertegenwoordiger verhalen.

  • De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. Laat uw spullen a.u.b. niet onbeheerd achter.

  • In de wachtkamer en tijdens de behandeling verzoeken we u uw mobiele telefoon op stil te zetten of uit te schakelen