Kunstgebit of (frame)prothese

Kunstgebit of (frame)prothese

Wat zijn prothesen?
Prothesen zijn uitneembare voorzieningen die missende tanden of kiezen vervangen in de mond. Dit kunnen slechts een aantal tanden of kiezen zijn, maar ook als alle tanden en kiezen ontbreken. Er zijn dan ook twee categorieën prothesen, namelijk de volledige prothese en de partiële prothese. Onder partiële prothesen vallen de ‘plaat’ en ‘frame’ prothesen.

– De volledige prothese
De plaatprothese is gemaakt van een roze, tandvleeskleurige kunsthars. Daarin zijn de kunsttanden en kiezen verankerd. De gehele plaatprothese rust op het slijmvlies van de mond.

– De partiële plaatprothese
De plaatprothese is gemaakt van een roze, tandvleeskleurige kunsthars. Daarin zijn de kunsttanden en kiezen verankerd. De gehele plaatprothese rust op het slijmvlies van de mond en sluit aan op de overgebleven tanden en kiezen.

– De partiële frameprothese
De frameprothese is gemaakt van metaal. Op het metaal is een tandvleeskleurige kunsthars aangebracht. Daarin zitten de kunsttanden en kiezen. De frameprothese rust vooral op de overgebleven tanden en kiezen. Afhankelijk van het ontwerp, kan de frameprothese ook voor een deel op het slijmvlies rusten.
 

Wat zijn de verschillen tussen de twee soorten partiële prothesen (plaat tegenover frame)?
Een plaatprothese is goedkoper dan een frameprothese, maar kent dan ook nadelen. Aangezien de plaatprothese geheel op het tandvlees steunt, kan dat makkelijk tot tandvleesproblemen leiden. Het  tandvlees moet namelijk de kracht veroorzaakt door het kauwen, opvangen. Ook blijft voedsel gemakkelijk onder de plaatprothese zitten. Dat leidt sneller tot ontstekingen van het tandvlees. De frameprothese steunt voor een groot deel op uw overgebleven tanden en kiezen en in mindere mate op het tandvlees. Daardoor vangen de natuurlijke tanden en kiezen de kauwkrachten op en wordt het tandvlees meer ontzien dan bij een plaatprothese. De betere steun en retentiemogelijkheden van de frameprothese zorgen ook voor meer comfort bij eten en spreken.

Hoe worden prothesen gemaakt?
De tandarts of tandprotheticus maakt bij de patiënten afdrukken in de mond en voert in een volgende zitting de beetregistratie uit. De tandtechnicus maakt in het lab aan de hand van deze stappen de prothese.