Klachten

Klachtenregeling

In onze praktijk doen alle medewerkers er alles aan om u zo goed mogelijk te behandelen. Ondanks dat kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling of de manier waarop wij u hebben geïnformeerd.
Wij vinden het belangrijk om uw mening te horen. Als u een klacht heeft, bespreek dit dan ook met ons, om zo samen tot een goede oplossing te komen. 

Mocht u na een gesprek met ons toch nog ontevreden zijn over onze zorgverlening, dan kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt TIP, (tel: 0900 20 25 012, € 0,15 per minuut). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van tandartsen, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).
De TIP-medewerker kan u hierin verder adviseren.